Μυλωνόπουλος – Προϊόντα Σιδήρου – Χάλυβα | Πύργος Ηλεία

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΑΛΥΒΑΣ

ΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΤΣΑΛΙ)

  • Καλιμπρέ τετράγωνα – στρογγυλά
  • Τούμπο
  • Αντιτριβικά προϊόντα CK45 – CK60 – Hardox