Μυλωνόπουλος – Προϊόντα Σιδήρου – Χάλυβα | Πύργος Ηλεία

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΛΕΓΜΑΤΑ

ΠΛΕΓΜΑΤΑ

  • Δικτυωτά γαλβανιζέ συρματοπλέγματα περιφράξεων σε ρολλά, ρομβοειδούς οπής (βρόγχου)
  • Πονταριστά πλέγματα περιφράξεων (ηλεκτροσυγκολημένα), με βρόγχους τετράγωνους 5 χ 5 cm, ή βρόγχους ορθογώνιους 6 χ 10 cm
  • Πονταριστά πλέγματα για κλουβιά (κουνελοσύρματα)
  • Κάγκελα – Γαλβανιζέ πλέγματα σε φύλλα, ηλεκτροσυγκολλημένα, ορθογώνιας οπής 5 x 10 cm
  • Γαλβανιζέ πλέγματα σε φύλλα, ηλεκτροσυγκολλημένα, τετράγωνης ή ορθογώνιας οπής
  • Συρματοπλέγματα με εξάγωνο βρόγχο 80 x 100 mm, διπλής στρέψεως
  • Κατσαρά πλέγματα (καρέ), μαύρο καρέ ή γαλβανιζέ καρέ